Guangzhou Shumida Biotechnology Co., Ltd. - Gummy, Tablet